Reshift

Over dit project

In opdracht van Reshift ben ik projectcoördinator voor de bladen Java Magazine, Linux Magazine en onderwijsblad Vives. Ik zorg dat de planning goed verloopt, ik corrigeer teksten en PDF’s en ik zorg ervoor het proces gestroomlijnd verloopt. Voor Vives ben ik tevens verantwoordelijk voor de eindredactie.