KLM

Over dit project

In opdracht van Head Office NL was ik verantwoordelijk voor het Holiday-katern in Flying Dutchman, het frequent flyer magazine van KLM. Ik had contact met de reisaanbieders en de vormgever en ik zorgde er – naast de eindredactie – voor dat het proces voordat het magazine naar de drukker gaat gestroomlijnd verliep. Klik voor een voorbeeld van een editie van Flying Dutchman hier.