IT-Workz

Over dit project

Voor IT-Workz (ICT-partner voor onderwijsvernieuwing) schrijf ik artikelen voor de website. Ik interview klanten van IT-Workz voor de pagina’s cases en expertisecentrum.